“… a safe Haven where my child lives under supervision…”

” …. ‘n veilige hawe waar my kind onder toesig kan funksioneer…”

“… a very well managed organisation with financial stability ….”

” …. ‘n finansieel stabiele instansie met jare se ervaring en bestuur”

“… residents cope independently under supervision…”

” …. onder goeie toesig funksioneer die inwoners onafhanklik…”

“… high standard maintained…”

” …. streng standaarde word gehadhaaf…”

“Life care… stability when we are not there anymore..”

“Lewenslange sorg …  stabiliteit wanneer ons nie meer daar is nie…”

“Private organisation – fully functional without subsidy”

“Private instansie – onafhanklik van staatsubsidie”

“..compassionate support for my emosional daughter..”

“..deernisvolle ondersteuning vir my dogtermet emosionele probleme..”

“ ..a sheltered environment … and a worthy life..”

“.. ‘n beskermde omgewing … ervaar ‘n betekenisvolle lewe..”