ONTWIKKELING & AKTIWITEITE

Om aktief te bly is die sleutel om nie net ‘n gesonde liggaam te verseker nie, maar speel ook ‘n belangrike rol om die verstand te stimuleer. Ons verskillende aktiwiteite dra by tot die algehele geluk van ons inwoners.

EXERCISE

OEFENING & SPORT

By Die Oord PV3 glo ons dat oefening en fisieke aktiwiteit noodsaaklik is om volwassenes met intellektuele gestremdhede te help om hul potensiaal, beide fisies en geestelik, te bereik.

Inwoners met die nodige vaardighede en vermoëns kry ruim geleentheid om deel te neem aan verskeie sport- en kultuuraktiwiteite. Spanne ding mee in die jaarlikse swem- en atletiese vergaderings teen ander sentrums en verteenwoordig ook Die Oord PV3 in ‘n vloerhokkie-liga.

Gereelde staptogte en weeklikse dansgebeure verseker dat alle inwoners aktief is.

INCOME

INKOMSTE GENERERING

Verskeie langtermynkontrakwerk, onder leiding van instrukteurs, word deur die inwoners vir verskillende kontrakterende maatskappye in die omgewing gedoen. Wanneer daar ‘n geleentheid ontstaan, aanvaar ons ook korttermynprojekte.

Beide lang- en korttermynprojekte genereer ‘n broodnodige inkomste vir Die Oord PV3, wat bydra tot die instandhouding van die perseel.

 

PLIGE EN TAKE

Die instrukteurs volg ook, met die hulp van hul inwoners, ‘n weeklikse program vir die instandhouding van die tuin en die verwydering van rommel. Inwoners is ook betrokke by huishoudelike take soos die skoonmaak van tafels na etes en skottelgoed was.

ENTERTAINMENT

ONTSPANNING & VERMAAK

Ontspannings in die vorm van groepaktiwiteite vind gedurende die aande, sowel as oor die naweke plaas. Dit sluit konserte in en danse twee keer per week in, met die Lentedans en Huiskonsert sowel as die jaarlikse kers-spel as die hoogtepunte van die jaar. Vrydagmiddae word by die snoepwinkel spandeer en daar word graag onder ons groot, wilde vyeboom gekuier.

(012) 253 0750/1/2    l    oordinfo@oordpv3.co.za  

P O Box 934, BRITS, 0250

×
×

Cart