Hier by Die Oord PV3 glo ons dat oefening en fisiese aktiwiteite van kardinale belang is om intellektueel gestremde volwassenes te help om hulle geestelike sowel as fisiese potensiaal te bereik.

Die inwoners verrig onder leiding van instrukteurs ‘n verskeidenheid langtermyn kontrakwerk vir verskillende nywerhede in die omgewing.  Ons raak ook graag betrokke by korttermyn projekte indien geleenthede oor ons pad kom.

Instrukteurs met die hulp van hul inwoners is ook verantwoordelik om op ‘n weeklikse basis die tuine te versorg en die rommel te verwyder.  Inwoners is ook betrokke by verskeie huishoudelike take soos om tafels af te dek en skottelgoed te was.

Inwoners kry ook ruim geleentheid om aan sport en kulturele aktiwiteite deel te neem.  Dit sluit in, ‘n jaarlikse swemgala en atletiekbyeenkomste teen ander sentra van reg oor die land.  Die inwoners verteenwoordig Die Oord PV3 in ‘n vloerhokkieliga.  Die deelname aan ‘n jaarlikse Eisteddfod, vind ook groot byval by die inwoners.

Inwoners ontspan ook saans en naweke deur aan groepsaktiwiteite deel te neem en konserte te hou en by te woon.  Danse word twee maal per week gereël, met die lentedans, huiskonsert en Kersspel die hoogtepunte van die jaar.  Vrydagmiddae is gesamentlike ontspanmiddae waartydens inwoners hul snoeperye by die snoepwinkel aankoop en onder die groot wildevyboom ontspan.

Ons het ook ‘n haarsalon op die perseel waar inwoners teen ‘n minimale koste haarversorging kan geniet.

Die Oord PV3 maak gebruik van ‘n unieke waarnemingstelsel.  Deurlopende waarnemings van elke inwoner word deur die huismoeders en instrukteurs aangeteken.  Hierdie waarnemings word dan ontleed deur die kliniese en toesighoudende personeel om te verseker dat probleme vroegtydig opgespoor en opgelos kan word.

Die Oord PV3 verskaf ‘n beskutte omgewing waar inwoners ‘n gevoel van menswaardigheid kan ervaar, sy individualiteit kan behou en ‘n betekenisvolle lewe lei.