Welkom

Beperkings in die vermoë om te funksioneer of om daaglikse take uit te voer asook die aanleer van nuwe of innoverende inligting is kenmerkend van ‘n  intellektueel gestremde persoon.  Verder vind intellektueel gestremde persone dit moeilik om onafhanklik te funksioneer.  Daarom is dit uiters belangrik dat die fokus in die versorging van intellektueel gestremdes op geestelike en sosiale behoeftes, persoonlik ontwikkeling en ontspanning val.

Die Oord PV3 is ‘n privaat nasorg fasiliteit waar intellektueel gestremde volwassenes lewenslange nasorg ontvang.  Die sentrum, wat op ‘n plaas in die Noordwes Provinsie aan die voet van die Magaliesberge tussen Hartebeespoortdam en Brits geleë is, is in 1980 gestig en kan 180 inwoners huisves.  ‘n Holistiese benadering in nasorg word gevolg wat fokus op ontspanning, geestelike behoeftes en persoonlike ontwikkeling.

Gebaseer op ‘n huisstelsel is ons doel om voltydse versorging, wat mediese versorging deur opgeleide verpleegkundiges insluit, aan inwoners te verskaf en streef daarna om vaardighede van inwoners uit te bou.