VRIENDE VAN DIE OORD PV3 INISIATIEF

Die doel van hierdie inisiatief is om addisionele fondse in te samel om ‘n huidige begrotingstekort te dek. Deur hierdie inisiatief beoog ons om 1,000 mense te kry wat elk ‘n minimum van R100 per maand sal skenk, wat die geprojekteerde tekort sal dek.

Ons het al ons inwoners se ouers en gesinne genader om uit te reik na hul vriende om maandeliks by te dra. MAAR dit is nie beperk tot familie en vriende nie, aangesien ons ook uitreik na die breër gemeenskap om ons te help om die beste sorg aan ons inwoners te bied.

HOE DIT WERK?

U kan ‘n Debietorder Aansoek aflaai of direk met ons praat om meer oor hierdie inisiatief uit te vind. As u verkies om eenmalige of jaarlikse betaling te maak, sal dit ook verwelkom word.

Skenkers in Suid-Afrika kan ‘n “Artikel 18A Belasting Sertifikaat” versoek.

(012) 253 0750/1/2    l    oordinfo@oordpv3.co.za  

P O Box 934, BRITS, 0250

×
×

Cart