Januarie 2017
3 – 07:30 Kantore & Lokale Open / Office & Workshops re-open

Februarie 2017
6 – 10 Bosveldkamp Mans / Bushveld Camp Men
10 – 18:30 Valentynsdans / Valentine’s Dance
14 – 16:00 Beheerraadsvergadering / Board of Control Meeting
25 – Vloerhokkie / Floor Hockey
 

Maart 2017
4 – Karnaval / Carnival
6 – 8 Atletiek en Swem / Athletics & Swimming
25 – Vloerhokkie / Floor Hockey
31 – 18:30 Huiskonsert / House Concert

April 2017
11 – 16:00 Beheerraadsvergadering / Board of Control Meeting

Mei 2016
27 – 8:45 Algemene Jaarvergadering / Annual General Meeting
27 – Vloerhokkie – Floor Hockey

Junie 2017
13 – 16:00 Beheerraadsvergadering / Board of Control Meeting
24 – Vloerhokkie / Floor Hockey

Julie 2017
29 – Vloerhokkie / Floor Hockey

Augustus 2017
19 – Somerfees / Summer Festival
23 – Gholfdag / Golf Day – Zwartkop Country Club
26 – Vloerhokkie / Floor Hockey
 

September 2017
1 – 18:30 Lentedans / Spring Dance
4 – 8 Bosveldkamp Dames / Bushveld Camp Women
9 – Eisteddfod
12 – 16:00 Beheerraadsvergadering / Board of Control Meeting
30 – Vloerhokkie / Floor Hockey

October 2017
Geen / None

November 2017
14 – 16:00 Beheerraadsvergadering / Board of Control Meeting
25 – 9:00 Kersprogram / Christmas Program

Desember 2017
8 – 10:00 Kantore en Werkslokale Sluit / Office & Workshops close